من و مغالطه؟

صحبت از مغالطه می آید وسط من نمی دانم چرا این همه سردرگم می وشوم ...مزه ی دهانم تلخ میشود و قفسه سینه ام درد می گیرد و نفسم به سختی بالا می آید ...آنوقت به سکسکه می افتم ...شاید چون یاد افلاطون و ارسطو و ...می افتم که با آن لباس های بلندشان در حال قدم زدن در صحن مکتب  خانه هایشان یا همان مدار س شان با هم به گپ زد ن می پرداختند و از فلسف می گفتند و سفسطه می کردند و گاهی هم به مغالطه می افتادند .بعدش اینکه من زیاد معنی مغالطه حالیم نبود خدا پدر این ویکی پدیا را بیامرزد رفتم و معنی اش را خواندم و با حرف هایم هی مقایسه کردم و باز نفهمیدم کجایش مغالطه است ...من فقط یک مثال زدم و خواستم بگویم ارزشیابی به هر شیوه ای باشد باید مجریان خوبی داشته باشد و گرنه به فنا می رود کما اینکه در حال گذر به فنا نیز هست ...آقا تا فردا بیایید بگویید نمره بد است منم می گویم هست در اجرا چه شد ؟ در بیشتر مدارس به جای اهرم نمره از اهرم پرفشارتری به نام "آزمون مداد کاغذی و یا به اصطلاح تلفیق آزمون عملکردی - مداد کاغذی استفاده می کنند و پایش به جای بازخورد توصیفی از کلمات " خیلی خوب و...استفاده می کنند (سری به وبلاگ ها بزنید برخی که سوالات خودرا به فروش گذاشته اند ) ...حرف نمره که می آید همه ی ما خودرا مبرا می کنیم و دم از یادگیری های فعال و مدیریت یادگیری کلاس می زنیم حال آنکه در عمل به واقع اینگونه رفتار نمی کنیم اتفاقا من وقتی می گویم انگیزه باید درونی باشد فقط در مقام عمل می گویم و اصلا کاری به شعارهای نظری و تئوری ندارم که آن کار من نیست و کار نظریه پردازان می باشد...من اهل مغالطه نیستم و باز حرفم را تکرار می کنم اجرا ی بد در هر نظام ارزشیابی که باشد بد است و...

باز هم خواهم گفت

این نظر من است :

با سلام در پاسخ به این قسمت از نوشته ی همکار خوبمان خانم گودرزی "تلالواندیشه" :
"ما احساس میکنیم معلمی که مجبور باشد نمره بدهد نمی تواند آنقدرها در برگه دستکاری کند نمیتواند 1 و2 را 15 و 16 بدهد.
نمیتواند سیاهه رفتاری را پر کند که حتی یک بارم انرا نخوانده فقط پر می کند به ردیف تا پایین خ خ "

همکار عزیز جایتان خالی نبودید آن زمان های گذشته که ما در حوزه ی تصحیح اوراق بودیم و خودکارهایی که با درِ ِقرمز آبی و مشکی در اصل بودندو معلمین محترم و بزرگواری که به راحتی 2 را تبدیل به 18 و 19 می ساختندو با دست چپ می نوشتند که خط شان شباهت به خط دانش آموز داشته باشد باز جایتان خالی که با یک تلفن کلی نمره جابه جا می شد و باز جایتان خالی تر سوالاتی که همراه جواب در حوزه های امتحانی با مراقبین گل خوانده می شد و اصلا هم مهم نبود دانش آموز حقش است یانه می خواهم بگویم دوست من واقعا مهم نیست چه ارزشیابی و در چه برهه از زمان باشد کسی که بی تفاوت باشد سیستم توصیفی و نمره ای واقعا برایش توفیری ندارد ومن این را با جان و دل لمس اش کرده ام ...کلاسی داشتیم در چندسال پیش از این کلاس سوم بود معروف به کلاس 20 بود چون خانم معلم بزرگوار با 40 تا دانش آموز هرگز نمره ی نوزده رد نمی کرد ودر جواب اینکه چرا چنین است می گفت: گناه دارن طفلک ها در حالی که جدا دانش آموزانش در کلاس چهارم دچار مشکل بودند پس نفرمایید در نظام نمره ای این است و آن و توصیفی چنین است و چنان البته توصیفی ایراد دارد زیاد هم ولیکن اینجور وصله ها برایش کمی ناجور است با سپاس
باز حرف دارم بعدا خواهم گفت

پاسخ:

این پاسخ استادم دکتر حسنی :

سلام
خانم توانا
ضمن تشکر از نظرات و تجارب جالبتان . من می خواهم دوستان را به رعایت قواعد بحث دعوت کنم . در هر بحث و نظر باید بیان استدلال ها و رد نظریه های مخالف مراقب مغالطات باشیم . ممکن است ما در بیان نظرات یک واژه را بکار ببریم که ظاهرا یکسان هستند اما معنای دقیق آنها با هم متفاوت باشد . در اینجا و به صورت خاص عرض می کنم ارزشایبی کیفی توصیفی و ارزشیابی کمی را باید در مقام نظر مقایسه کرد و در جای دیگر در مقام عمل . نمی توان بحث نظری در باره ماهیت نظری ارزشیابی کمی کرد و نقد آن را در مقام اجرا و عمل کرد. یعنی بد اجرا شدن آن را ملاک بدی آن گرفت . البته نتایج منفی کاربرد ارزشیابی کمی با این مغالطه که می گویم فرق می کند. ولی وقتی مقام مقایسه مقام نتایج اجراست باید نقطه مقابل هم مقام نتایج باشد . در غیر این صورت دچار مغالطه شده ایم . قصدم رد فرمایشات شما نبود و تنها هدفم کمک به به شفاف شدن جریان بحث بود .بدرود

واین هم معنی مغالطه

مغالطه جزئی از برهان است که به طور قابل اثباتی در منطق آن ایراد وجود دارد و بنابراین کل برهان را نامعتبر می‌سازد.

مغالطه ممکن است برای وارونه کردن حقیقت(ها) به کار رود. مغالطه‌گر کسی است که از روی استدلال نادرست به یک نتیجهٔ درست یا نادرست رسیده‌است و ممکن است آن نتیجه را برای نتیجه‌گیری‌های دیگری هم به کار گیرد

 

 

...

/ 0 نظر / 53 بازدید