پدیده ای به نام گرو ه وایبری

دریک محیط مجازی می شود بحث کرد می شود داد زد و می شود دعوا شود و اما حیف نمی شود زدو خورد کرد تا این دل خنک شود فقط می شود مشت زد رو سینه و خون خون را خورد و حرص اینکه ای خدا چقدر آدم های ... وجود دارد ......کاش می شد کتک کاری هم کرد ...اونوقت دوباره آشتی کرد و باز بحث کرد و به جلو رفت ...به اعتقادمن هربحثی نتیجه ی مثبتی را در بر دارد ...حتی اگر منجر به کتک کاری شود ...اما در دنیای مجازی نه نمی شود .

/ 0 نظر / 73 بازدید