انگیزه های درونی

هیچ کس نمی تواند به فرد دیگری انگیزه بدهد. تنها کاری که دیگران می کنند تشویق ما برای انجام دادن کارهاست. این خود انسان است که بهترین مشوق و انگیزه دهنده برای خودش است...اگر به دانش آموز امکان محیطی آرام و توام با آسایش بدهیم و دلهره واضطراب را از او دور کنیم ...اگر به آنها یاد بدهیم که در حالی که در آرامش هستند از سختی نباید بهراسندو هرگز راحت طلبی را پیشه خود نسازند( زیرا بزرگترین مانع برای رسیدن به استعدادهای درونی همین راحت طلبی می باشد )...اگر به آنها بیاموزیم که از اشتباه نهراسند زیرا اشتباه برای انسان است و عقل به ما کمک می کند تا اشتباه نکنیم و در نتیجه هزاران اشتباه به وجود می آید....اگر به آنها بزرگ و وسیع فکر کردن را یاد بدهیم تا افکار  خود را به مسایل معمولی محدود نسازند ...اگر به آنها بیاموزیم که شاد زندگی کنند و شادی حق مسلم شان است ...ودر حال زندگی کنند و درگیر گذشته نباشند و یاد بگیرند کاری را که شروع کرده اند تا انتها بروند ...همیشه آرزوهای بزرگ در سر بپرورانند ...اگر همیشه به آنها بباورانیم که دارای یک نیاز عمده هستند ....نیازی که ما براین باوریم می تواند برآورده شود ...اگر برای دانش آموزان بتوانیم الگو سازی نماییم و این الگو ها را نه در شعار بلکه در عمل ببینند ...اگر همه ی اهداف یادگیری برای او روشن باشد و این اهداف از علایقش سرچشمه بگیرد و این اگرها و صدها اگر دیگر که شما هم قطعا اگر هایی دارید ...آنوقت می توانیم بگویم ما در کودکانمان انگیزه ها را درونی و پایدار کرده ایم .بیاییم به کودکانما ن(دانش آموزان مان ) بیاموزیم که می توانند موفقیت را بدست آورند برای کودکانی که ممکن است هرگز بهترین نباشند . گرچه آنها می توانند مطالب آموزشی فراوانی یاد بگیرند ولی موفقیت را تجربه نمی کنند یا موفقیت آنها تشخیص داده نمی شود....در نتیجه چه انگیزه ای می توانند داشته باشند اجازه بدهیم آنان نیز طعم پیروزی را بچشند ...تاثیر مخرب رقابت بیشتر از تاثیر مثبت آن است طوری که گاها باعث سرکوب انگیزه دانش آمو زان می شود ...هر فرد فقط باید با دیروز خود مقایسه شود تا در او انگیزه درونی گردد ...ایجاد اعتماد به نفس و عزت نفس ،علاقمند سازی  شان به فعالیت های مختلف ،ارج نهادن به نظرات شخصی شان  ( هرچند ساده باشد) و سهیم ساختن آنان در تصمیم گیری هاباعث می شود تا در کودکانمان انگیزه ایجاد شود البته همه  ی اینها باید در عمل باشد تا دانش آموزان واقعا حس کنند .به خاطر داشته باشیم ما هر روز در حال تحول هستیم. توجه به نکات مثبت پدیده ها، توجه به آرزوهای جدید و ساختن هدف های جدید و توجه به پیامدهای مثبت و اقداماتی که در جهت اهداف  انجام می دهیم، همگی موجب افزایش انگیزه هستند و از دانش آموزان افرادی  پر شور و در حال صعود به قله های موفقیت می سازند.

البته این کاملا امیدوارانه و مثبت اندیشانه است که  کار بزرگی را می طلبد .

/ 1 نظر / 118 بازدید
محسنی

سلام ممنون از زحمات شایسته جنابعالی